Menu Sluiten

Houvast

Houvast als leidraad bij de begeleiding


Houvast loopt als een rode draad door de ondersteunende gesprekken. Het staat voor: 

H: Haalbare doelen stellen  
O: Opmerken van eetsignalen en -prikkels  
U: Uitdoven van ongewenst eetgedrag  
V: Voeding kiezen in plaats van vulling 
A: Accepteren  
S: Stappen en trappen/Slim! Meer Bewegen  
T: Toepassen van de vaardigheden, Terugvalpreventie  

De A van accepteren
Als het eens niet lukt zoals u het wilt?  
De T van terugval
Van gedragsverandering naar gedragsbehoud!  
Geniet van een “uitglijder”. Concentreer u op de dingen die wél zijn gelukt.

Spreek uzelf bemoedigend toe:
-pech dat het even niet lukt;
-elk moment een goed moment om het weer op te pakken.

Wat is uw motto?   
Terugval hoort er meestal bij.
Altijd lastig om op tijd een terugval aan te pakken!

In  het boek ‘Terugval en verleiding’ 
leert u uw  nieuwe gezondere gewoontes  
óók op de lange termijn vast te houden. 

Dit boek sluit prima aan bij de visie van Gericht Op Gewicht.
Voor wie dat wil (en bij wie dat past!)
wordt het gebruikt bij de begeleiding.  

Lees hier meer