Menu Sluiten

Privacy verklaring

Privacyverklaring  Diëtistenpraktijk Gericht Op Gewicht 


Diëtistenpraktijk Gericht Op Gewicht (hierna benoemd als Gericht Op Gewicht) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Gericht Op Gewicht dan hebben wij gegevens van u nodig.
Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het persoonlijk contact met de diëtist of via de mail, per sms of whatsapp. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • BSN
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Gericht Op Gewicht heeft uw persoonsgegevens nodig voor het goed kunnen uitvoeren van haar werkzaamheden en om samen een persoonlijk advies/behandelplan te kunnen opstellen en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gericht Op Gewicht bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Gericht Op Gewicht zal uw gegevens, indien noodzakelijk en alleen met uw instemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht van uw behandeling naar een andere instelling). Gericht Op Gewicht heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Gericht Op Gewicht zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om deze gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Gericht Op Gewicht een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Gericht Op Gewicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Gericht Op Gewicht. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om úw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Gericht Op Gewicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met de praktijk via het mobiele nummer
0649953619 of via de email van Gericht Op Gewicht.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Gericht Op Gewicht kunt u met de praktijk telefonisch contact opnemen via 0649953619 of via de email van Gericht Op Gewicht.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).